Kuva: Thomas Kast

Selvitä yrityksesi hiilijalanjälki

Maksuton työkalu matkailuyritysten ilmastotyöhön

Haluatko tietää matkailuyrityksesi hiilijalanjäljen? Matkailualan maksuttomalla CO2-laskurilla voit laskea yrityksesi hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Tulosten avulla voit suunnitella toimintaa entistä ilmastoystävällisemmäksi ja viestiä ilmastotyöstä.

Rekisteröidy käyttäjäksi

Matkailualan CO2-laskurilla saat otteen yrityksesi ilmastovaikutuksista

Laskuri on tarkoitettu yritysten omaksi työkaluksi. Sen käyttö ei vaadi aikaisempaa kokemusta hiilijalanjälkilaskennasta, mutta kiinnostusta ja aikaa perehtymiseen toki tarvitaan. Laskurin avulla pystyt tunnistamaan yrityksesi toiminnan keskeiset päästölähteet ja niihin vaikuttavat tekijät.

Selaimen kautta käytettävällä laskurilla on tiedonkeruun tehtävät helppo jakaa useammalle käyttäjälle ja tiedot pysyvät tallessa tulevien vuosien laskentoja ja päästövähennysten suunnittelua varten.

Oletko jo mukana kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmassa?

Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille myönnetään STF-merkki, jolla kansainvälisille matkailijoille viestitään kestävästä matkailutoiminnasta.

STF-merkki takaa sen, että yritys tai destinaatio on sitoutunut kestäviin toimintatapoihin ja kehitykseen. Merkin saadakseen toimijan tulee täyttää ohjelman asettamat taloudellisen, sosiokulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kriteerit. Visit Finland suosittelee säännöllistä hiilijalanjäljen laskentaa kaikille STF-ohjelmassa mukana oleville yrityksille.

Hae mukaan STF-ohjelmaan
Sustainable Travel logo

Miten CO2-laskuri toimii?

CO2-laskelmat muodostuvat yrityksen rakenteen mukaisesti, sen toimintaan liittyvien kulutustietojen ja näiden ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuvaavien päästökertoimien perusteella.

1. Yrityksen perustiedot
Syötetään yrityksen perustiedot, kutsutaan tarvittavat käyttäjät ja syötetään tarvittavat toiminnan tunnusluvut.
2. Toiminnan rakenne
Kuvaillaan yrityksen toiminnan tai toimipaikkojen rakenne. Tätä käytetään kulutustietojen syöttämiseen.
3. Tietolähteet ja päästökertoimet
Selvitetään, mistä eri tiedot löytyvät: Lämpö- ja sähköyhtiö, kuitit, matkalaskut, kirjanpito, raportit ym. Selvitetään ja lisätään tarvittaessa myös päästökertoimet.
4. Kulutustietojen syöttäminen
Syötetään laskennassa tarvittavat tiedot kuukausi- tai vuositasolla. CO2-laskelma muodostuu kulutustietojen ja päästökertoimien perusteella.
5. CO2-laskelmat
Hiilijalanjäljet-sivulla voi tarkastella toiminnan rakenteeseen, GHG-protokollaan ja yrityksen tunnuslukuihin perustuvia CO2-laskelmia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä