Matkailun CO2-laskuri on digitaalinen palvelu, jolla matkailualan yritys voi laskea yrityksen hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Laskuri löytyy osoitteesta https://hiilikuri.visitfinland.com/

Matkailun CO2-laskurin tietosuojaseloste

Laadittu 10.3.2022

Matkailun CO2-laskurin käyttöehdot

Nämä palveluehdot (“Ehdot”) sääntelevät rekisteröitymistäsi Matkailun CO2-laskurin käyttäjäksi sekä laskurin käyttöä, sähköposti-ilmoituksia, sovelluksia, painikkeita ja muita toiminnollisuuksia (yhdessä, “Palvelut”) sekä kaikkia Palveluihin ladattuja, sieltä koneelle ladattavia tai Palveluissa esiintyviä tietoja, tekstiä, grafiikoita, valokuvia tai muita aineistoja (yhdessä jäljempänä “Sisältö”). Pääsysi Palveluihin sekä niiden käyttäminen edellyttää, että olet hyväksynyt nämä Ehdot ja noudatat niitä. Avaamalla Palvelut tai käyttämällä niitä, sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja.

Palvelua hallinnoi Business Finland Oy, Porkkalankatu 1, PL 358, 00181 Helsinki (“Business Finland/Visit Finland”).

Palvelun tekninen ylläpitäjä on twoday Oy.

Yleistä

Käyttäessäsi Palveluja hyväksyt nämä Ehdot edustamasi organisaation puolesta ja vahvistat, että sinulla on oikeus tehdä näin. Samalla edustamasi organisaatio sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja.

Palvelujen muoto ja luonne voi ajoittain muuttua ilman etukäteisilmoitusta sinulle. Business Finland/Visit Finland voi myös muuttaa Palveluun rekisteröitymisen ja käytönrekisteröitymisen vaatimuksia ja sillä on aina oikeus pyytää todisteita siitä, että vaatimukset on täytetty.

Lisäksi Business Finland/Visit Finland voi lopettaa (pysyvästi tai väliaikaisesti) Palvelujen (tai Palvelujen jonkin ominaisuuden) tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleisesti eikä se välttämättä pysty ilmoittamaan sinulle asiasta etukäteen. Oman harkintansa puitteissa, Business Finland/Visit Finland myös pidättää oikeuden asettaa rajoituksia Palveluiden käytölle ja tallentamiselle milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta sinulle.

Business Finland/Visit Finland kehittää CO2-laskuria harkintansa mukaan jatkuvasti, ja voi esimerkiksi saattaa CO2-laskurin osaksi muita tarjoamiaan palveluja. Tarkoitus on, että Palvelu tarjotaan yhtenä osana laajempaa Sustainable Travel Finland -alustan kautta matkailuelinkeinolle tarjottavaa palvelukokonaisuutta.

Business Finland/Visit Finland voi siirtää Matkailun CO2-laskurin, mukaan lukien Sisällön, kolmansille osapuolille, jotka jatkaisivat Palveluiden tarjoamista Business Finland/Visit Finlandin sijasta.

Immateriaalioikeudet

Oikeudet Palveluihin (pois lukien toimittamaasi Sisältöön) ovat ja pysyvät Business Finland/Visit Finlandin ja sen lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena.

Sinulla ei ole oikeutta käyttää tai toisintaa tai myöntää kolmansille osapuolille oikeutta käyttää tai toisintaa Business Finland/Visit Finlandin tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä ilman Business Finland/Visit Finlandin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Rekisteröityminen ja salasanat

Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä useampia henkilöitä saman organisaation puolesta. Palvelussa on eri käyttäjätasoja kuten pääkäyttäjät ja muut käyttäjät.

Vastaat itse käyttäjätunnustasi ja/tai salasanaasi käyttäen tapahtuvasta Palvelujen käytöstä tai Sisällön toimittamisesta. Sinun on ilmoitettava välittömästi Business Finland/Visit Finlandille, mikäli tietoosi tulee käyttäjätunnuksesi, salasanasi tai sähköpostiosoitteesi tai Sisällön tai sen osan katoaminen, varastaminen tai luvaton käyttö.

Olet vastuussa Palvelujen käyttämiseksi käyttämäsi salasanan suojaamisesta sekä kaikista salasanallasi toteutetuista toimista tai toimenpiteistä. Kehotamme sinua käyttämään tilisi yhteydessä “vahvoja” salasanoja (salasanoja, joissa on yhdistelmä isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja merkkejä). Business Finland/Visit Finland ei voi olla eikä ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että laiminlyöt edellä todettua.

Business Finland/Visit Finlandilla voi tarpeen vaatiessa sulkea rekisteröitymisesi eli profiilisi ja täten pääsyn CO2-laskuriin ilman ennakkovaroitusta.

Palveluiden Sisältö

Yrityksen hiilijalanjälkilaskenta Palvelun avulla perustuu yrityksen toimipaikkarakenteeseen, eri päästölähteisiin liittyviin kuukausi- ja vuositason kulutustietoihin ja niihin liitettyihin päästökertoimiin ja erilaisiin tunnisteisiin. Hiilijalanjäljen tunnuslukujen laskemista varten CO2-laskuriin on mahdollista syöttää myös yrityksen toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, kuten liikevaihto, asiakasmäärät tai hotellin yöpymismäärät.

Sinä tietojen syöttäjänä ja edustamasi yritys olette vastuussa siitä, ettei CO2-laskuriin syötetä sellaisia salassa pidettävää Sisältöä, joiden päätyminen julkisuuteen aiheuttaisi haittaa yritykselle. Esimerkiksi liikevaihtotietoa tai yöpymistilastoja ei tule kirjata laskuriin ennen kuin tieto on muutenkin julkinen.

Velvollisuutenasi on varmistaa, että kaikki toimittamasi Sisältö on paikkansapitävää ja sinun tulee viipymättä päivittää tai poistaa kaikki sellainen Sisältö, joka ei enää ole paikkansapitävää tai ajankohtaista.

Oikeudet Sisältöön

Edustamasi yritys säilyttää oikeudet kaikkeen Palvelun kautta toimittamaasi, julkaisemaasi tai näyttämääsi Sisältöön. Hyväksyt sen, että Business Finland/Visit Finland voi tarvittaessa muokata toimittamaasi Sisältöä Palvelun sisällä. Hyväksyt sen, että Business Finland/Visit Finland voi hyödyntää Sisältöäsi tilastoinnissa ja julkaisuissaan alla kohdassa Sisällön käyttö kuvatulla tavalla.

Toimita vain sellaista Sisältöä, jota sinulla on oikeudellisesti lupa jakaa ja jota sinua myös muutoin ei haittaa jakaa toisten kanssa näiden Ehtojen mukaisesti. Hyväksymällä ehdot vakuutat ja takaat, että sinulla on kaikki oikeudet, toimivalta ja luvat toimittaa Sisältöä.

Sisällön käyttö

Kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä

Palvelun kautta kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä voi tarkastella järjestelmän yleisiä, kaikkien yritysten käytössä olevia päästökertoimia.

Yrityksen puolesta rekisteröityneet käyttäjät

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä pääsee käsittelemään kaikkia itse syöttämiään tietoja. Lisäksi kaikki yrityksen tiedot, yrityksen omat päästökertoimet sekä kaikki kulutustiedot ovat yrityksen kaikkien pääkäyttäjien nähtävissä ja muokattavissa.

Matkailudestinaatioita edustavat organisaatiot

Lapin liitolla on pääsy laskurin käyttäjätietoihin. Business Finland/Visit Finland voi antaa myös muille matkailudestinaatioita edustaville organisaatioille pääsyn käyttäjätietoihin.

Business Finland/Visit Finland ja tekninen ylläpito

Palvelun omistajalla Business Finlandilla on pääsy kaikkiin tietoihin. Kaikki järjestelmään syötetyt tiedot ovat tarvittaessa myös teknisen järjestelmänvalvojan nähtävillä ylläpitotehtävien suorittamista varten.

Laskurin käyttäjätietoja käytetään järjestelmän kehittämiseen sekä käyttäjämäärien seurantaan, sekä hankkeen viestintään ja raportointiin siten, että yksittäisiä käyttäjiä tai yrityksiä ei voi tunnistaa.

Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää laskurin käytettävyyden parantamisessa ja jatkokehittämisessä. Tiedoista voidaan muodostaa ja julkaista tilastoja, jotka kertovat laskurin suosiosta, käytön aktiivisuudesta sekä esimerkiksi alueellisesta jakaumasta. Myös yritysten laskentatuloksia voidaan siten hyödyntää alueellisen tai kansallisen tason tilastoinnissa ja ne voidaan julkaista. Tilastot muodostetaan aina niin, etteivät yksittäiset järjestelmän käyttäjät ja yritykset ole niistä tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin CO2 -laskurin käyttäjärekisterin rekisteriselosteessa.

Vastuu ja vahingonkorvaus

Business Finland/Visit Finland tarjoaa Palvelut 'sellaisena kuin ne ovat' -periaatteella.

Business Finland/Visit Finland ei anna mitään nimenomaisia tai implisiittisiä takuita koskien Palveluja, Sisältöä tai mitään ohjelmistoa, joka toimitetaan “sellaisena kuin se on” –periaatteella.

Business Finland/Visit Finland ja tämän alihankkijat sulkee nimenomaisesti pois kaikki takuut, mukaan lukien, rajoituksetta, takuut koskien soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä myyntikelpoisuutta koskevat takuut. Missään tapauksessa Business Finland/Visit Finland ja sen alihankkijat tai lisenssinantajat eivät ole vastuussa mistään välillisistä, erityisistä, satunnaisista ja/tai seuraamusluonteisista vahingoista (mukaan lukien, rajoituksetta, vahingot liittyen liiketoiminnan voittojen menetykseen, liiketoiminnan keskeytymiseen, liiketoimintatietojen menetykseen tai muuhun taloudelliseen tappioon), jotka mahdollisesti aiheutuvat suoraan tai välillisesti Palvelujen käytöstä (tai siitä että niitä ei ole voitu käyttää) tai Palveluihin turvautumisesta, siinäkään tapauksessa, että Business Finland/Visit Finlandille on ilmoitettu tällaisten vahinkojen aiheutumisen mahdollisuudesta. Business Finland/Visit Finland ei takaa Palveluiden tai Sisällön paikkansapitävyyttä, sisältöä tai oikea-aikaisuutta eikä sitä, että ne ovat viruksista tai muista saastuttavista tai tuhoisista ominaisuuksista vapaita.

Business Finland/Visit Finland eivät missään tapauksessa ole millään tavalla vastuussa Sisällöstä, mukaan lukien, rajoituksetta, Sisällön virheistä tai puutteista, tai mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluissa julkaistun, sähköpostilla lähetetyn, välitetyn tai muutoin Palveluissa saatavilla olevan Sisällön käytöstä.

Business Finland/Visit Finland ei ole missään tapauksessa vastuussa muiden Palvelua käyttävien organisaatioiden käyttäytymisestä tai linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivustojen sisällöstä.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Business Finland/Visit Finland noudattaa tietosuojamääräyksiä käsitellessään henkilötietoja. Vakuutat ja vastaat siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, toimivalta ja lupa toimittaa Sisältöön mahdollisesti sisältyvät henkilötiedot ja että rekisteröity henkilö on tietoinen häntä koskevien tietojen käsittelystä.

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen henkilöiden (=rekisteröity) oikeuksista löytyy erillisestä tietosuojaselosteesta.

Evästeet

Käyttäessäsi Palvelua sivusto tallentaa päätelaitteellesi evästeitä. Tämän Palvelun käyttöön liittyvät evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka ovat tarpeellisia Palvelun toimivuuden kannalta. Evästeitä käytetään esimerkiksi käyttäjien tunnistamiseen ja kielivalintaan. Evästeitä ei käytetä käyttäjien toiminnan seuraamiseen.

Ylivoimainen este

Business Finland/Visit Finland ei vastaa vaikutusvaltansa ulkopuolella olevista olosuhteista, mukaan lukien, rajoituksetta, sähköisten tai mekaanisten laitteiden tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöt, puhelin- tai muut yhdistämisongelmat, tietokonevirukset, luvaton pääsy, varkaus, operaattorin virheet, äärimmäiset sääolosuhteet, maanjäristykset tai luonnonmullistukset, lakot ja muut työvoimaongelmat, sodat tai hallituksen tai viranomaisten asettamat rajoitukset.

Näiden Ehtojen muuttaminen

Business Finland/Visit Finland voi harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja. Jos Ehtoja muutetaan, Business Finland/Visit Finland julkaisee muutetut ehdot verkkosivustolla. Mikäli käytät Palveluja ja/tai Sisältöä sen jälkeen, kun Business Finland/Visit Finland on julkaissut muutetut ehdot, sitoudut noudattamaan kyseisiä muutoksia. Mikäli et sitoudu noudattamaan kyseisiä muutoksia, sinun ei tulisi käyttää Palveluja ja/tai Sisältöä enää sen jälkeen, kun muutokset on julkaistu.

Business Finland/Visit Finland voi harkintansa mukaan lopettaa tai keskeyttää pääsysi Palveluihin ja/tai Sisältöön milloin tahansa syystä tai ilman syytä, ilmoittamalla asiasta sinulle.

Nämä oikeudet täydentävät muita Business Finland/Visit Finlandin käytössä olevia näihin Ehtoihin tai lakiin perustuvia oikeuksia ja oikeussuojakeinoja.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikkiin vaateisiin ja erimielisyyksiin Business Finland/Visit Finlandin ja sinun välillä, jotka aiheutuvat näistä Käyttöehdoista ja/tai Palvelujen ja/tai Sisällön käytöstäsi tai jollakin tavalla liittyvät niihin, sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset. Kaikki vaateet ja/tai erimielisyydet tulee jättää Helsingin käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Mikäli kuitenkin oma kotipaikkasi sijaitsee tai edustat EU/ETA –alueen ulkopuolella kotipaikkansa omaavaa yhteisöä, Business Finland/Visit Finlandilla on oikeus esittää vaatimuksia sinun/edustamasi yhteisön kotipaikan paikallisten tuomioistuinten lainkäyttöalueella.