Kuva: Mikko Nikkinen / Visit Finland

Laskentaa oman tarpeen mukaan

Joustava CO2-laskuri monipuolisilla ominaisuuksilla

Matkailualan CO2-laskurilla voit laskea yrityksesi hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Laskurin rakenne on suunniteltu matkailuyritysten tarpeiden mukaan ja siinä on mukana useimmin käytetyt päästökertoimet. Voit myös lisätä omia kertoimia ja laskea erilaisia hiilijalanjäljen tunnuslukuja.

Rekisteröidy käyttäjäksi

Matkailualalle räätälöity laskennan rajaus

Laskennan rajaus, eli mukaan otettavien ja pois jätettävien tietojen valinta ja luokittelu, on tehty yhdessä matkailualan yritysten kanssa. Kaikki päästöt jaetaan neljän kategorian alle: Toimitilat ja kiinteistöt, logistiikka, hallinto ja hankinnat. Jokainen kulutustieto kohdistetaan näiden kategorioiden alle oikeaan päästökomponenttiin ja edelleen päästölähteeseen. Kun tietoihin yhdistetään lisäksi ajankohta ja oikea toimipaikka, pystyy laskuri muodostamaan automaattisesti monenlaisia hiilijalanjälkilaskelmia.

Materiaalipankista löydät lisätietoja laskennan rajauksesta ja perusteluista sekä päästökertoimista.

Toiminnan rakenne ja toimipaikat

Laskennassa tarvittavat tiedot kuuluvat tyypillisesti johonkin konkreettiseen toimipaikkaan. Jotta tiedot saa kirjattua selkeästi ja laskennan tulokset jäsentyvät hyödyllisesti, määrittelee jokainen yritys itselleen oman toimipaikkarakenteen.

Yksinkertaisimmillaan toimipaikkarakenne voi olla yksi toimipaikka, jonka nimi on yrityksen nimi, toimipaikan tyyppi on “yritys”, ja sijaintikunta yrityksen kotikunta. Toisaalta monipaikkaisessa yrityksessä toimipaikkoja ja näihin kuuluvia yksikköjä voi olla jopa kymmeniä. Löydät materiaaalipankista ja usein kysytyistä kysymyksistä ohjeistusta toimipaikkarakenteen luomiseen.

Kulutustiedot

Hiilijalanjälki lasketaan yrityksen ilmoittamien kulutustietojen perusteella. Nämä kirjataan laskuriin Kulutustiedot-sivun lomakkeen kautta, päästölähteestä riippuen kuukausi- tai vuositasolla. Tyypillisiä kulutustietoja ja niiden lähteitä ovat esimerkiksi lämpö- ja sähkölaskuista tai energiayhtiön raporteista löytyvät kilowattituntimäärät ja käytetyt energianlähteet, kuljetusten ja matkustamisen kilometrit tai polttoainemäärät, jätetonnit, kirjanpidosta löytyvät hankintojen euromäärät sekä ostettujen elintarvikkeiden määrät kiloina.

Koska matkailualan yritysten toiminnassa on laajaa vaihtelua, on tyypillistä, että yritys joutuu kulutustietojen lisäksi selvittelemään myös omien toimittajiensa ja hankintojensa päästökertoimia. Näihin tilanteisiin löytyy ohjeistusta materiaalipankista.

Päästökertoimet

Päästökertoimeen on tiivistetty jonkin asian ilmastovaikutus mitattavaa yksikköä kohti. Päästökertoimien sivulla voi tarkastella laskurin yleisiä päästökertoimia ja määritellä uusia. Jos lisäät laskuriin omia kertoimia, ne tulevat vain oman yrityksesi käyttöön ja näkyville.

Päästökerroinluettelon tarkastelun avuksi luetteloa voi suodattaa hakukentän avulla, ja sen sisällön pystyy lajittelemaan sarakeotsikkoja napsauttamalla.

Hiilijalanjäljet ja tunnusluvut

Yrityksen hiilijalanjäljen laskentatulokset muodostuvat Hiilijalanjäljet-sivulle. Sivu kokoaa laskelmat ja muodostaa kaaviot automaattisesti kalenterivuosittain.

Kaavioiden ja yhteenvedon lisäksi sivu näyttää kalenterivuosittain taulukoissa GHG-protokollan sovellusalojen mukaisen hiilijalanjäljen jakauman, toimipaikkakohtaiset hiilijalanjäljet sekä hiilijalanjäljen tunnusluvut niiltä vuosilta, joilta löytyy sekä tunnusluvun arvo että kulutustietoja). Tunnuslukuja ovat esimerkiksi hiilijalanjälki per liikevaihtoeuro, per asiakas tai per tuote.

Yritysasetukset ja käyttäjät

Laskurin yritysasetuksista löytyvät mm. yrityksen perustiedot, kuten toiminimi, Y-tunnus ja toimiala, toimipaikkarakenne, tunnusluvut, päästölähteiden luettelo sekä päästökerroinkirjasto. Laskurista löytyy valmiina lomakkeet liikevaihdon, vedenkulutuksen, majoitusvuorokausien, myytyjen tuotteiden ja palvelujen, työntekijämäärän, asiakasmäärän ja aukiolopäivien tunnusluvuille. Näiden lisäksi on mahdollista luoda omia tunnuslukuja.

Käyttäjien hallintasivulla on mahdollista kutsua uusia käyttäjiä yritykseen, perua jo lähetetyn kutsun sekä muistuttaa kutsuttuja käyttäjiä liittymisestä. Aktiivisen käyttäjän poistaminen onnistuu vain ylläpitotoimenpiteenä (sähköpostiviesti osoitteeseen stf@businessfinland.fi).

Saavutettavuus

Laskuria voi käyttää tietokoneen selaimella (suositellut selaimet Chrome, Firefox ja Safari) sekä mobiililaitteilla. Laskurin suunnittelun kantavana periaatteena on ollut, että sen käyttö ei vaadi aikaisempaa kokemusta hiilijalanjälkilaskennasta, mutta kiinnostusta ja aikaa perehtymiseen toki tarvitaan.

Laskuri täyttää saavutettavuuden AA-kriteerit, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi kontrastit ovat riittäviä, näppäimistön käyttö navigoinnissa onnistuu ja graafisten elementtien luettavuus on standardien mukaista. Jos huomaat korjattavaa saavutettavuuden suhteen, kerro mielellään havainnoistasi joko palautelomakkeen kautta tai sähköpostiosoitteeseen stf@businessfinland.fi.